Čo na nás číha v bazénoch?

Čo na nás číha v bazénoch?

Každý zdravý človek aj po dôkladnom osprchovaní sa, prináša do vody milióny baktérií. Neošetrovaná teplá voda v bazénoch je ideálnou živnou pôdou pre rast rias a baktérií. Riasy síce nie sú bezprostredne škodlivé pre kúpajúcich sa, ale sú to mikroorganizmy, ktoré môžu...
Dezinfekcia – teória

Dezinfekcia – teória

Aby voda v bazéne nebola krátko po naplnení bazéna kalná a plná rias ale aj po mesiacoch zostala krištáľovo číra a hygienicky nezávadná, musia sa do vody priebežne pridávať zodpovedajúce prostriedky starostlivosti o vodu (bazénová chémia). Dezinfekcia vody v bazéne...
Ako fungujú filtrácie?

Ako fungujú filtrácie?

Každý bazén, ak má byť čistý a zdravotne nezávadný, musí byť vybavený zariadením pre recirkuláciu a úpravu vody. Spôsob prívodu a odtoku vody musí zaisťovať dôkladné zmiešavanie vody z filtrácie s vodou z bazénu. Odber vody z bazéna sa navrhuje a vykonáva tak, aby bol...
Ako uvedieme bazén do prevádzky?

Ako uvedieme bazén do prevádzky?

Pred každým uvedením bazéna do prevádzky napr. po prezimovaní, dlhodobom odstavení a pred každým novým naplnením je nutné urobiť niekoľko základných úkonov. Starostlivo vyčistíme bazén od vápenných usadenín, prachu a organických zvyškov (starostlivé vyčistenie bazéna...
Ako na priebežné ošetrovanie?

Ako na priebežné ošetrovanie?

V priebehu kúpacej sezóny kontrolujeme testovacou súpravou kvalitu vody čo najčastejšie, najmenej však: Týždenne: pH: 7,0 – 7,6 voľný chlór: 0,3 – 0,6 mg/l (1,0 mg/l)   Mesačne: Vápniková tvrdosť 250 – 500 ppm Celková zásaditosť 80 – 120 ppm Kyselina...
Aké problémy nás môžu stretnúť a ako ich odstránime?

Aké problémy nás môžu stretnúť a ako ich odstránime?

Aj u najlepšie udržiavaných bazénoch môžu vzniknúť problémy s údržbou vody. Problém Príčina Riešenie Podráždenie očí, kože a zápach chlóru príliš vysoké alebo nízke pH, prítomnosť chloramínu (viazaného chlóru) spôsobená organickým odpadom zmerať a upraviť pH, šoková...