Každý bazén, ak má byť čistý a zdravotne nezávadný, musí byť vybavený zariadením pre recirkuláciu a úpravu vody. Spôsob prívodu a odtoku vody musí zaisťovať dôkladné zmiešavanie vody z filtrácie s vodou z bazénu. Odber vody z bazéna sa navrhuje a vykonáva tak, aby bol umožnený prítok vody na úpravu ako z hladiny, tak aj z dna bazéna.

Kapacita filtračného zariadenia má byť taká, aby sa voda v bazéne teoreticky prefiltrovala minimálne 1x za 5 hodín. Pri súkromných bazénoch sa odporúča vodu prefiltrovať minimálne 2x – 2,5 x denne.

K filtrovaniu bazénovej vody sa v zásade používajú 3 druhy filtrácie:

  1. pieskové
  2. kartušové
  3. naplavovacie

Každá z týchto 3 druhov má svoje pre i proti:

  1. Pieskové filtračné zariadenie

Je to najpoužívanejšie filtračné zariadenie na filtrovanie bazénovej vody. Ako náplň sa používa špeciálny čistý kremičitý piesok. Znečistená voda z bazéna prejde odhora nadol filtračnou nádobou s pieskom, nečistoty sú pieskovou náplňou zachytené a očistená voda prúdi späť do bazéna. Pri usadzovaní nečistôt samozrejme vzrastá tlak (odpor) v potrubí, a preto je nutné filtráciu pravidelne kontrolovať a s pomocou šesť cestného ventilu pravidelne piesok preplachovať. Pri tomto „prečistení“ prechádza voda filtračnou nádobou zdola nahor a znečistená voda potom odteká mimo bazén do kanalizácie.

Piesková filtrácia pri použití piesku o zrnitosti 0,4 – 0,8 mm (odporúčaná zrnitosť) zachytí nečistoty väčšia ako 40 – 50 mikrónov. Pri použití vločkovača možno účinnosť filtrácie zvýšiť na 5 – 10 mikrónov.

  1. Kartušové filtračné zariadenie

Je to filtračné zariadenie, ktoré používa na filtrovanie špeciálnu kartušovú (polyesterovu) vložku. Znečistená voda z bazéna prechádza kartušovou filtráciou a nečistoty sú zachytené na kartušovej vložke. Po zaplnení (zanesení) kartušovej vložky (opäť vzrastá tlak v potrubí) sa filtrácia odstaví pomocou ventilov, jednoducho sa demontuje kryt filtrácie, vyberie sa kartušová vložka a vyčistí sa prúdom vody. po vyčistení sa kartušová vložka opäť vráti do filtrácie.

Účinnosť filtrácie: nečistoty väčšie ako 10 – 20 mikrónov bez použitia vločkovača.

  1. Naplavovacie filtračné zariadenie

Toto filtračné zariadenie sa používa predovšetkým tam, kde sú obrovské nároky na čistú vodu. K filtrovaniu sa používa špeciálna, syntetickou tkaninou potiahnutá konštrukcia, na ktorú sa naplaví kremelina. Po zanesení filtrácie, kedy stúpne tlak v potrubí, sa rovnako ako u pieskovej filtrácie pomocou 6-ť cestného ventilu vykoná prepláchnutie filtra. Po každom prepláchnutí sa musí doplniť časť kremeliny. Minimálne 1x ročne sa odporúča filtráciu odstaviť, demontovať a dôkladne vyčistiť.

Účinnosť filtrácie: nečistoty väčšia ako 1 – 5 mikrónov bez použitia vločkovača.