Aj u najlepšie udržiavaných bazénoch môžu vzniknúť problémy s údržbou vody.

Problém Príčina Riešenie
Podráždenie očí, kože a zápach chlóru príliš vysoké alebo nízke pH, prítomnosť chloramínu (viazaného chlóru) spôsobená organickým odpadom zmerať a upraviť pH, šoková chlorácia eliminuje chór viazaný a obráti ho na voľný chlór
Pomer zbytkového voľného chlóru sa rapídne znižuje časté používanie bazéna, búrkové počasie, príliš vysoká teplota vody šoková chlorácia, doplniť stabilizátor chlóru
Vápencové usadeniny pH je príliš vysoké, kalciová tvrdosť je príliš vysoká zmerať pH a upraviť ho
Korózia kovových dielov Príliš nízke pH zmerať pH a upraviť ho
Zákal alebo mliečna voda nedostatočný prietok filtrácie, celkové množstvo pevných častíc je príliš vysoké, pH je vysoké, veľké množstvo organického odpadu skontrolovať filtráciu, vykonať spätné pranie, zavločkovať, vymeniť 1/3 až 1/2 objemu vody za čerstvú vodu, upraviť pH, ak je piesok vo filtri starý – vymeniť ho
Zelená a kalná voda, klzké steny prítomnosť rias zmerať pH a upraviť ho ak je treba, pridať algicidný prípravok proti riasam, šoková chlorácia (môžeme opakovať po 24hod.ak je treba), filtráciu nechať zapnutú kým zákal nezmizne, častejšie perieme pieskovú filtráciu
Číra, ale sfarbená voda (čierna, hnedá, zelená, alebo naružovelá) metalické nečistoty ako meď, železo, zmerať pH a zvýšiť ho nad hodnotu 7,8 , ošetriť vodu vločkovačom, vrátiť pH na optimálnu hodnotu 7,0 – 7,6, šoková chlorácia, pridanie prípravku proti železu, ak je treba proces opakovať
Penivý povrch vody prílišná koncentrácia algicídu čiastočne vyprázdniť bazén a nahradiť čerstvou vodou, znížiť dávkovanie algicidu, následne optimalizovať pH a Cl
Škvrny čierne a plstnaté prítomnosť čiernych rias popínavých po dne a stenách čierne riasy sú veľmi odolné!!! skontrolovať pH a upraviť ho, aplikovať prípravok na likvidáciu rias, šoková chlorácia, čistiť postihnuté miesta kartáčom, ak sú čierne škvrny v bazéne aj po 3-4 dňoch znížime hladinu vody aby sme mohli škvrny čistiť 15% roztokom chlóru. Pozor!!! Chlór môže odfarbiť (spáliť) fóliu bazéna
Kúrenie neohrieva zlý prietok vody vyčistiť skimmer, vyčistiť vlasový filter a preprať piesok vo filtrácií

Dávkovanie akýchkoľvek chemikálií si rozdeľte najlepšie na polovicu a účinnosť si najprv overte pomocou testovania vody.
Je lepšie dávať chemikálie do bazéna na dvakrát než naraz a predávkovať ho.
Pri extrémne vysokých teplotách v lete, odporúčame predĺžiť dobu filtrovania. chlórové prípravky dávkujte najlepšie po západe slnka.