Každý zdravý človek aj po dôkladnom osprchovaní sa, prináša do vody milióny baktérií. Neošetrovaná teplá voda v bazénoch je ideálnou živnou pôdou pre rast rias a baktérií. Riasy síce nie sú bezprostredne škodlivé pre kúpajúcich sa, ale sú to mikroorganizmy, ktoré môžu slúžiť baktériám a hubám ako živná pôda. riasy robia vodu neestetickou, zakaľujú ju a predstavujú nebezpečenstvo úrazu spôsobené klzkým dnom a stenami bazéna.

BAKTÉRIE

Baktérie sú veľmi malé, väčšinou jednobunkové organizmy, ktoré môžu byť podľa svojho vonkajšieho vzhľadu rozdelené do štyroch základných druhov:

  • guľovité „koky“ (pneumokoky, meningokoky, stafilokoky, streptokoky ….) – to sú pôvodcovia zápalu pľúc, zápalu mozgových blán, hnisavých ochorení atď.
  • tyčinkové „coli“ (úplavica, tuberkula, záškrt)
  • špirálovité „spiroch“ (syfilis)
  • kosákovite „vibriony“ (cholera)

Početné baktérie sú vybavené bičíkmy, s ktorých pomocou sa vo vode dobre pohybujú.

Rozmnožovanie baktérií sa deje delením. V priaznivom prostredí a za priaznivých podmienok môže nastať delenie po 15 – 20 minútach. To znamená, že napr. pri bunkovom delení po 20 minútach vznikne z jednej baktérie za 200 min. 1 024 baktérií, za 400 min. 1 048 576 baktérií a za 800 min. (Tj. 13 hod 20 min) 1 099 511 627 776 (cez bilión) baktérií !!!

Tento príklad ma ukázať, ako nesmierne rýchlo sa môžu baktérie za priaznivých podmienok rozmnožovať. Priaznivé podmienky sú pri 15°C – 40°C, teda ide o teploty, pripadajúce do úvahy pri vode v bazénoch.

VÍRUSY

Vírusy sú podstatne menšie ako baktérie. Vírus nie je organizmus, neskladá sa teda z bunky, ale ide o skupinu veľkých molekúl. Vírusy nerastú a nemôžu sa samostatne rozmnožovať. Sú odkázané pri svojom rozmnožovaní sa na živú bunku človeka, zvieraťa, rastliny alebo mikroorganizmu. Vnikajú do nich a donútia ju produkovať nové vírusy. Ak je vytvorené dostatočné množstvo nových vírusov, bunka umrie, vírusy sa uvoľnia a napadnú nové bunky. Niektoré ochorenia môžu byť vyvolané rôznorodými vírusmy jednej skupiny. Existuje napr. 30 typov vírusov, ktoré spôsobujú nádchu (rhinovírusy), 40 typov vírusov, ktoré vedú ku chrípkovým infekciám zo zápalov nosa, hltanu, hrtanu, dýchacej trubice, bronchov a zápalu pľúc (adenovírusy).

RIASY

Riasy sú najjednoduchšie rastliny, ktoré poznáme. Rast rias sa zvyšuje rovnako ako u baktérií s rastúcou teplotou a to nadproporciálne. Riasy sa rozmnožujú pohlavne, bunkovým delením alebo tvorením spor, ako aj pohlavným rozmnožovaním podľa rôznych mechanizmov. Spóry rias sú ako semená a môžu prečkať suché časy. Spoločne s časticami prachu môžu byť roznášané vo vzduchu. Tak dochádza k zanášaniu spór rias do bazénov.

PLESNE

Plesne sú jednobunkové, ale aj viac bunkové živé organizmy ako rastliny, ale bez ich možnosti fotosyntézy. Živia sa organickými látkami, ako napr. kožné plesne – odbúravaním bunkových tkanív kože. Rozmnožovanie sa uskutočňuje väčšinou bezpohlavne – pučaním, tvorbou spor a rozpadom plesňového vlákna do jednotlivých buniek. Aj plesňové spóry môžu zostať živé ako spory rias celé roky a môžu vydržať chlad i sucho.

Dnes su známe cca 200 000 mikrobiálnych druhov plesní, z toho je cca 100 druhov pre človeka nákazlivých. Najznámejšia je pleseň nôh, ktorej sa darí vo vlhkých, teplých priestoroch napr. na plavárňach a v sprchách. Candida albicans napáda nielen vonkajšiu pokožku, ale môže spôsobiť lokálne infekcie v oblasti slizníc úst, hltana a v análnej alebo vaginálnej oblasti.

Aby sme zamedzili tomu, aby nám baktérie, vírusy, riasy a plesne neznepríjemňovali naše chvíle v bazéne je nutné vodu filtrovať a dezinfikovať.